NA(H) - Zorg op Maat

Welkom

Naar schatting 600.000 mensen hebben in Nederland te maken met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Zij hebben dit bijvoorbeeld opgelopen door een beroerte, ziekte of een ongeluk. Het hersenletsel kan gevolgen hebben voor alle aspecten van het dagelijks leven: gezin, werk, vrije tijd, hobby's, telefoongesprekken, contacten met overheden...

 

Onderzoeksprogramma 'Leven met niet-aangeboren hersenletsel' van start

 

Hersenz Coöperatie U.A. initieert het onderzoeksprogramma 'Leven met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)' in samenwerking met de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van Radboudumc .

Het onderzoeksprogramma richt zich op de zorg en behandeling van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten en hun participatie in de samenleving. De projectleider, Kitty Jurrius, zal als onderdeel van dit programma de voorbereidingen treffen voor de inrichting van het NAH + Kenniscentrum. Dit kenniscentrum heeft als opgave onderzoek, scholing en richtlijnontwikkeling voor de doelgroep mensen met complex hersenletsel (hersenletsel gecombineerd met psychische en/of lichamelijke problematiek) te realiseren; en zal daarbij nauw samenwerken met het kenniscentrum LBS (langdurige bewustzijnsstoornissen). Jurrius leidde van 2014 - 2021 de onderzoekslijn NAH-zorg op maat, verbonden aan Hogeschool Windesheim, van waaruit een warme overdracht van kennis en netwerken plaats zal vinden. Jan Welmers, voorzitter van de wetenschapscommissie van het samenwerkingsverband van zorgaanbieders licht het initiatief toe: 'Met het nieuwe onderzoeksprogramma binnen de academische gemeenschap zet Hersenz een vervolgstap in het leveren van een bijdrage aan wetenschappelijke onderbouwing van goede zorg en behandeling van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten.'

Voor meer informatie: emmavanreijmersdal@hersenz.nl (directeur Hersenz Coöperatie U.A.)