NA(H) - Zorg op Maat

Behandeling van mensen met hersenletsel in de chronische fase

“Herstel als je al enige tijd hersenletsel hebt. Kan dat en hoe, en hoe werkt het uit?”. Onder de noemer 'behandeling in chronische fase' zijn activiteiten ondergebracht die zijn gericht op het vergroten van kennis over het behandelen van mensen met hersenletsel in de chronische fase.

 

Participatie

“Jij kan wel deelnemen aan de maatschappij, maar de maatschappij moet zich ook participeren in ons. Participatie komt van beide kanten.” Bij participatie zijn onderzoeksprojecten ondergebracht die zich richten op de versterking van participatie van mensen met hersenletsel in de samenleving.

Deskundigheid

“Sommige professionals weten eigenlijk niet goed wat hersenletsel is.” Onder de noemer 'deskundigheid' zetten we bij de onderzoekslijn in op het vergroten van de kennis onder huidige en toekomstige professionals op het gebied van hersenletsel. Bijvoorbeeld door te kijken naar de deskundigheid van huisartsen en medewerkers bij het UWV. 

 

Een ander vraagstuk dat hier bij hoort betreft specialistische deskundigheid van mensen die al veel met mensen met hersenletsel werken, bijvoorbeeld op het gebied van kinderen en NAH, complexe problematiek en ICT. 

Ketenzorg

“De gevolgen van hersenletsel zijn niet weg nadat mensen uit het ziekenhuis of de revalidatie zijn vertrokken”. Het onderzoek naar monitoring richt zich op de ontwikkeling van een cliëntvolgsysteem dat past binnen de huidige maatschappelijke context waarin getroffenen, naasten en professionals gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben voor het monitoren van de gevolgen van opgelopen letsel.

 

Samenwerken met ervaringsdeskundigen

In het onderzoek werken we op allerlei manieren met ervaringsdeskundigen samen. En we onderzoeken hoe dat gaat en werkt, samenwerken met ervaringsdeskundigen met NAH in onderzoek.