NA(H) - Zorg op Maat

Bekendheid en Begrip

“Zelf merk ik dat ik niet meer dezelfde persoon ben als voorheen, maar ziet en begrijpt mijn omgeving dat ook?”. Onder de noemer 'bekendheid en begrip' zijn activiteiten ondergebracht die zijn gericht op het vergroten van bekendheid en begrip voor mensen met hersenletsel onder de Nederlandse bevolking.

Uitnodiging 15 mei Flevoland

Participatie

“Jij kan wel deelnemen aan de maatschappij, maar de maatschappij moet zich ook participeren in ons. Participatie komt van beide kanten.” Bij participatie zijn onderzoeksprojecten ondergebracht die zich richten op de versterking van participatie van mensen met hersenletsel in de samenleving.

Meedoen aan NAH Kennisnetwerk

Deskundigheidsbevordering

“Sommige professionals weten eigenlijk niet goed wat hersenletsel is.” Onder de noemer 'deskundigheid' zetten we bij de onderzoekslijn in op het vergroten van de kennis onder huidige en toekomstige professionals op het gebied van hersenletsel. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een lesbrief voor sociale wijkteams.

Monitoring

“De gevolgen van hersenletsel zijn niet weg nadat mensen uit het ziekenhuis of de revalidatie zijn vertrokken”. Het onderzoek naar monitoring richt zich op de ontwikkeling van een cliëntvolgsysteem dat past binnen de huidige maatschappelijke context waarin getroffenen, naasten en professionals gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben voor het monitoren van de gevolgen van opgelopen letsel.